Darsteller

als child Qiang Da
als child Qiao Wei
als Tie Bu Fan
als Lian Si De
als Wang Qiang Wei
als Wang Qiang Da